BELDE HAKKINDA

Ana Sayfa » KARAYAKA » BELDE HAKKINDA

Kasabanın isminin nereden geldiği hakkında çok çeşitli rivayetler vardır. Önce Karayaka isminden önce kullanılan Ziğdi adından başlamak lazımdır. Çünkü kasabanın en eski adı Ziğdi’dir. Çok yakın zamana kadar kasaba halkının kimliklerinde Ziğdi adı kullanılmakta, hatta bütün resmi evraklarda bu ismin kullanılması bu isim hakkında durmamızı gerektirmektedir.

Kasaba, Ziğdi adını bu yerleşim yerinin İslamlaşmadan önce burada yaşayan Rum azınlıklardan almıştır. Rivayete göre burada Ziğdil Gavurus adında bir Rum beyi yaşarmış. Bu Rum beyi kendi nüfuzu altındaki bu yerleşim yerine kendi adını vermiştir. XVI.yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde kasabanın resmi adı Ziğdi olarak geçmektedir.

Kasaba daha sonraları Karayaka adını almıştır. Kasabaya Karayaka adının neden verildiği hakkında da değişik görüşler mevcuttur. Bu rivayetlerin bazıları şöyledir.

1- Ankara savaşından sonra dağılan Yıldırım Beyazıt’ın ordusundan aslen Sivaslı olduğu söylenen bir paşa ile birlikte gelenlerden Karayakalılar olarak bilinen kabilenin bu günkü kasabaya yerleşmeleri ile buraya kendi kabile adını vermeleriyle buranın Karayaka olarak değiştiği söylenilmektedir.

2- Bir başka rivayet ise bilhassa Erbaa, Niksar ve Reşadiye bölgesinde yetişen ve kendine has özellikleri olan Karayaka cinsi koyundan aldığı söylenmektedir.

3- Karayaka isminin geldiği bir başka rivayet ise karınca dağlarının eteğinde kurulan bu yerleşim yerinin Erbaa’dan görünüşünün bir yaka görünümünde olduğu ayrıca da karınca dağlarının Erbaa’ya bakan yamaçları toprağın renginden dolayı kara bir görüntü arz ettiği için de dağlara paralel uzanan bu yerleşim yerine Karayaka denildiği söylenmektedir.

Bu rivayetlerin kesin olmadığını söyleyebiliriz. Kesin olan bilgimizin ise bu yerleşim yerinin cumhuriyetten önceki adının Ziğdi olduğu cumhuriyetten sonra ise adının Karayaka olduğudur.
BELDEMİZİN COĞRAFİ  KONUMU ve NÜFUSU

Karayaka kasabası (Ziğdi), Erbaa’nın kuzeyinde, Kuzey Anadolu sıradağlarından Canik dağlarının kolu olan Karınca dağlarının güneye yani Kelkit vadisine bakan yamacında kurul-muştur. Karayaka kasabasının yüz ölçümü 42 km² dir. Kasabanın ilçeye (Erbaa’ya) uzaklık mesafesi 7 km olup il merkezine (Tokat’a) ise 97 km dir. Karayaka ile Erbaa arasında akan Kelkit çayı iki yerleşim merkezini ortadan ayıran sınır olmuştur. Karayaka Erbaa’ya Kelkit çayı üzerine yaptırılan beton köprü ile bağlanıp ulaşım bu köprü üzerinden yapılmaktadır. Daha önceleri buradaki köprü tahtadan olduğu için pek sağlıklı ulaşım yapılamıyormuş.

Kasabanın kuzeyinde kasabaya paralel olarak uzanan Karınca dağları vardır. Kasaba doğuda ise Salkımören köyü ile batıda Kale köyü ile komşudur. Kasaba güneyde ise çatılı köyü ve Erbaa ile komşudur. Deniz seviyesi yüksekliği (Rakımı) ise 256 m olan Karayaka’nın matematik konumu 40°- 15′ ve 40º- 45′ enlem dairesi ile 36º- 15′ ve 36º-45′ boylamları arasında bulunmaktadır.

 

 

TOPRAK, ARAZİ YAPISI VE İKLİM

Belde; Tokat Tarım Master Planı Agro-ekolojik zonlar itibariyle II. Alt bölgeye girmektedir. Beldenin genel yapısı itibariyle değerlendirildiğinde kahverengi topraklar grubuna giren, kumlu-tınlı, yer yer de killi yapı gösteren, erozyona ve drenaj probleminin yaşanmadığı topraklar mevcuttur.
Beldenin tarım arazileri taban arazi özelliğinde olup, %90’nın eğimi % 0-10 arasında, %10’nun eğimi ise %10-20 arasında değişmektedir.
Belde de Orta Karadeniz İklimi hakimiyeti görülmekle beraber geçit bölgesinde yer aldığı için yıllara göre değişiklik olmaktadır. İlk don tarihi 25 Kasım; son don tarihi 28 Marttır. Yıllık yağış toplamı 400 mm., ortalama sıcaklık Şubat ayında 4,9 oC; Temmuz ayında 23,2 oC dir.

Beldemizin Yıllara Göre Nüfus Sayım rakamları şöyledir.

YIL           NÜFUS
1960  3011
1965  3631
1970  4184
1975  4242
1980  4035
1985  4450
1990  4191
1997  3711
2000  4484
2007  3048

ANKETİMİZE KATILIN

Yeni web sitemizi beğendinizmi ?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

GÜNCEL